Home page > Seznam uzavřených veřejných zakázek

Seznam uzavřených veřejných zakázek

Seznam uzavřených veřejných zakázek na bezpečnostní projekty NATO-NSIP, u nichž je zadavatelem rezort Ministerstva obrany

Dodávka a instalace Modulu integrace národních radarů

 • 7. 11. 2013 byla mezi firmou ALES s.r.o. a Ř OLogZP NÚřV MO uzavřena Smlouva o dílo č. 135400173 o celkové ceně ve výši: 4 999 720,- Kč. Způsob financování je následující: 75% NATO, 25% ČR. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace Modulu integrace národních radarů (dále jen ”MINDR“), který zajistí přenos radarové informace ze stávajících národních radarů (české a ruské provenience) včetně jejich fúze do ARS Hlavenec z důvodu zabezpečení multiradarové informace pro systém ACCS. Zakázka byla zadána v souladu s rozhodnutím IC NATO AC/4-DS(2013)0024 ze dne 17. 9. 2013 podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů firmě ALES s.r.o. Strakonice.

Lipník nad Bečvou, výstavba DCM – 2. etapa, CP0A149

 • 22.11.2013 byla s firmou STAEG, spol. s r.o. uzavřena smlouva o dílo č. 322-53/2012/DP-1350 o celkové ceně ve výši: 45 933 529,95 Kč.
 • 17.2.2014 uzavřen 1. dodatek, který řeší aktualizaci smluvních údajů a změnu termínu na předání projektové dokumentace (PP) do 30.4.2014.
 • 30.12.2014 uzavřen 2. dodatek navyšující cenu díla na 47 075 953,87 Kč včetně DPH.

Náměšť nad Oslavou – výstavba skladu automobilních pohonných hmot

 • 31. 3. 2015 byla s firmou STAEG Stavby, spol. s r.o.,  uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši: 52 990 542,- Kč včetně DPH.
 • 8.6.2015 uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na změnu způsobu likvidace kovového odpadu. Celková cena díla tak činí 53 140 940,- Kč včetně DPH.
 • 18.5.2016 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo navyšující celkovou cenu díla na 54 129 957,42 Kč včetně DPH.
 • 12.10.2016 uzavřen dodatek č. 3 ke smlově o dílo navyšující celkovou cenu díla na 55 128 828,15 včetně DPH.

Lipník nad Bečvou, výstavba DCM – 3. etapa, CP0A149

 • 30.4.2015 byla s firmou STAEG, spol. s r.o. uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši: 16 997 420,55 Kč včetně DPH.
 • 28.7.2015 uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění územního řízení a stanovení termínu na  zpracovaní projektové dokumentace (PP) a obstarání pravomocného stavebního povolení po ukončení územního řízení nejpozději do 31.10. 2015.
 • 27.10.2015 uzavřen dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na změnu termínů realizace díla z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahu dotčených pozemků. Zpracovaní dokumentace PP a obstarání pravomocného stavebního povolení po ukončení územního řízení nejpozději do 31. března 2016. Ukončení stavebních prací včetně provedení přejímacího řízení dokončeného díla a jeho předání do 27. října 2016. Odstranění zařízení staveniště a dokončení úklidu a konečných terénních úprav nejpozději do 31. října 2016.
 • 31.3.2016 uzavřen dodatek č.3 ke smlouvě o dílo navyšující cenu díla na 21 052 094,25 Kč včetně DPH.

Čáslav - modernizace alianční infrastruktury (stanoviště testování motorů STM)

 • 14. 9. 2015 byla s firmou Industria de Turbo Propulsores, S.A., Espaňa uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši 96 585 095,- Kč vč. DPH a poplatků.
 • 21.6. 2016 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodatečné vícepráce ve výši 4 164 291,73 bez DPH.

Náměšť nad Oslavou - modernizace alianční infrastruktury (železniční stáčiště LPH)

 • 29. 12. 2015 byla s firmou OHL ŽS a.s. Brno uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši 21 696 887,52 Kč vč. DPH.
 • 1. 3.2017 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyšující celkovou cenu díla na 23 772 244,43 Kč včetně DPH.

Lipník nad Bečvou, výstavba DCM – 4. etapa, CP0A149

 • 25. 2. 2016 byla s firmou STAEG, spol. s r.o. uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši 37 074 343,61 Kč včetně DPH.
 • 20. 4. 2017 uzavřen dodatek č. 1ke smlouvě o dílo navyšující celkovou cenu díla na 37 423 333,22 Kč vč. DPH.

        Čáslav – modernizace alianční infrastruktury (sedimentační zásobník)

 • 19. 9. 2016 byla s firmou OHL ŽS, a.s. uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši 3 834 796,- Kč vč. DPH.
 • 2. 3. 2017 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílom který mění kontaktní osoby zhotovitele.

        Technické uhodnocení PRG NSIP

 • 16. 11. 2016 byla s firmou SKILL s.r.o. uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši 731 808,- Kč vč. DPH.

Náměšť nad Oslavou – modernizace alianční infrastruktury (železniční stáčiště LPH - zabezpečovací systémy)

 • 5. 12. 2016 byla s firmou OHL ŽS a.s. Brno uzavřena smlouva o dílo o celkové ceně ve výši: 6 977 653,76 Kč včetně DPH.

 

Nahoru